Nyheter om Inedal 8

Söndagen den 18 november genomförde vi en gemensam städdag i föreningen. Anslutningen var bättre än förväntat och mycket blev gjord. Soprum, gym, tvättstuga och innergård snyggades upp, fönster putsades och källargångar rensades från skräp. Dessutom så tvättade vi klädseln till soffan i Living room. Den blev som ny.

Arbetspasset avslutades med grillad korv.

Tack alla som hjälpte till. Mycket bra genomfört arbete. Nu hoppas vi att alla boende bidrar till att våra gemensamma ytor fortsätter att vara inbjudande.

 

Kontakta styrelsen på: styrelsen1520@gmail.com

Dokument:

brf-information-nov-2018

stadgar

registreringsbevis-769629-1306

Röstlängd Föreningsstämma 28 juni 2018

Protokoll Föreningsstämma 28 juni 2018

Kallelse till extra föreningsstämma 2018

Ordinarie protokoll stämma 2018

Kallelse till föreningsstämma 2018

Årsredovisning 2017