KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: 2018-05-15, kl. 18.00
Plats: Utomhus på gården (under Covern)
Kallelse utfärdas genom utdelning i respektive brevlåda, per e-post och via hemsida/digital anslagstavla.

Dagording