Hej alla medlemmar och boende i Brf Inedal 8.

202305-30 Först och främst vill vi tacka de 2 boende och medlemmar som kom på husets städdag den 21/5!

Det är såklart mycket tråkigt att inte fler kunde tänka sig att ställa upp när vi trots allt delar på husets gård och faciliteter.

 Som det ser ut nu kommer arbetet för gårdsunderhåll att läggas på Nytorget i sin helhet, vilket blir än mer ökade kostnader för huset och er medlemmar. Det är viktigt att ni alla är medvetna om detta. 

 

Vi vill samtidigt påminna om vikten av att visa hänsyn till sina grannar! Håll nere volymen när ni vistas på innergården! Det är inte så roligt att behöva skicka Störningsjouren till vårt hus kl 01 på natten, kostar både i energi för dem som får fixa med detta och det blir i slutändan en kostnad för er som bor i huset med ökade avgifter som följd. 

Släng sopor och annat skräp där de hör hemma, i rätt sopkärl eller på återvinningsstationen nere vid Norr Mälarstrand.

Rökning är inte tillåten på vår innergård. 

 

2023-06-15 Nästa årsmöte kl 18:00 på gården i Cavern. Varmt välkomna! 

 

Äldre nyheter:

2023-01-13 Kamera i soprummet. Styrelsen vill informera om att det numera sitter en kamera i soprummet. Tyvärr är det inte tillåtet att slänga otympliga grovsopor, elektronik, farligt avfall etc i soprummet, att dumpa dylika sopor härinne kommer att följas upp och en straffavgift tas ut.

2023-01-13 Sortering av matavfall. Stockholm stad har infört krav på sortering av matavfall. Kärl till husets hushåll och soprum kommer under våren 2023.

2023-01-23 Förvaring i gångarna vid källarförråd. Av brandsäkerhetsskäl får inga föremål lämnas i korridorer, trapphus eller i gångarna framför källarförråden.

2023-01-01 Avisering om avgiftshöjningar. Mot bakgrund av breda kostnadsökningar har styrelsen beslutat att höja månadsavgiften med 15% samt att även höja den preliminära avgiften för el till 13 kr/kvm/mån fr.o.m. 1 januari 2023.

 

Välkommen att läsa det senaste nyhetsbrev från styrelsen,

Nyhetsbrev: Inedal 8 Nyhetsbrev 2022-10-06