Information till medlemmar och boende i Brf Inedal 8.

Viktiga datum!

Årsmöte 4:e juni kl. 18:00 !

Väl mött att delta vid årsmötet den 4:e juni kl. 18:00. Vid årsmötet går vi igenom kalenderåret som varit samt blickar framåt.

Information for members and residents of Brf Inedal 8.

Important dates!

Annual meeting June 4 at 18:00!

You are welcome to attend the annual meeting on June 4 at 18:00. At the annual meeting, we review the calendar year that has been and look ahead.

 

TUSEN TACK alla ni som kom idag Söndag 26:e maj och städade gården, gymmet, Second Living room, balkonger och monterade upp den nya grillen. Fantastiskt!

Några till hjälpande grannar och händer och detta skulle kunna göras på en timme. Nu tog det två timmar och som belöning bjöd ”huset” på pizza.

En ny riktigt fin grill finns nu på gården.

Lägg ut folie på avrinningsplåten och borsta rent gallret så håller grillen sig fräsch längre.

Many thanks to all of you who came today and cleaned the yard, the gym, Second Living room, balconies and installed the new barbecue.

Fantastic!

A few more helping neighbors and hands and this could be done in an hour. Now it took two hours and as a reward the ”house” offered/served pizza.

A new nice grill is now installed.

Please lay out aluminium foil on the drain plate and brush the grate clean, the grill stays fresher for longer.

 

Rökning är inte tillåten på vår innergård /Smoking is not allowed in our courtyard. 

Rastning av hundar är inte tillåten på vår innergård / Resting of dogs is not allowed in our courtyard

I huset har vi tyvärr ibland ovälkomna gäster i våra allmänna lokaler, det ställer till med problem då det smutsas ned och dörrar bryts upp. Snälla, alla behöver vara noggranna med att se till att portarna mot Inedalsgatan och Kronobergsgatan stängs ordentligt och ge inte ut portkoden till obehöriga. Snälla, visa hänsyn till BRF-ens ekonomi och underhåll genom att inte ”låna” porslin, kuddar mm från Second Living Room.

Det är alltid viktigt att slängs sopor även i de sopkärl som står längst in i vårt soprum för att undvika att soporna svämmar över, för visst är det trevligt att komma in i gemensamma utrymmen som är rena.

/ In the house, unfortunately, we sometimes have unwelcome guests in our public premises, this causes problems when it gets dirty and doors are broken open. Please, everyone needs to be careful to ensure that the gates to Inedalsgatan and Kronobergsgatan are properly closed and do not give out the gate code to unauthorized persons. Please, show consideration for BRF’s finances and maintenance by not ”borrowing” crockery, pillows, etc. from Second Living Room. It is always important to throw away rubbish even in the dustbins that are at the back of our rubbish room to avoid the rubbish overflowing, because of course it is nice to enter common areas that are clean.

 

Äldre nyheter:

2023-12-01 . Från och med januari 2024 kommer medlems-månadsavgiften att öka med 20 %, för att täcka de ökande kostnaderna. 

2023-01-13 Kamera i soprummet. Styrelsen vill informera om att det numera sitter en kamera i soprummet. Tyvärr är det inte tillåtet att slänga otympliga grovsopor, elektronik, farligt avfall etc i soprummet, att dumpa dylika sopor härinne kommer att följas upp och en straffavgift tas ut.

2023-01-13 Sortering av matavfall. Stockholm stad har infört krav på sortering av matavfall. Kärl till husets hushåll och soprum kommer under våren 2023.

2023-01-23 Förvaring i gångarna vid källarförråd. Av brandsäkerhetsskäl får inga föremål lämnas i korridorer, trapphus eller i gångarna framför källarförråden.

2023-01-01 Avisering om avgiftshöjningar. Mot bakgrund av breda kostnadsökningar har styrelsen beslutat att höja månadsavgiften med 15% samt att även höja den preliminära avgiften för el till 13 kr/kvm/mån fr.o.m. 1 januari 2023.

Välkommen att läsa det senaste nyhetsbrev från styrelsen,

Nyhetsbrev: Inedal 8 Nyhetsbrev 2022-10-06